VietinBank dự kiến phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 28,8%

VietinBank dự kiến phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 28,8%

HĐQT VietinBank vừa phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Phương án tăng Vốn Điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Cụ thể, ngân hàng trình cổ đông phương án phát hành hơn 1,07 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức. Theo đó, tăng vốn điều lệ lên gần 47.954 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện từ toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ của năm 2017 – 2018; lợi nhuận sau thuế còn lại, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền năm 2019. Việc lấy ý kiến cổ đông sẽ kéo dài đến ngày 23/11.

Số vốn tăng thêm sẽ được dùng toàn bộ để phục vụ kinh doanh, dự kiện vào một số lĩnh vực như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ; mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư; mở rộng mạng lưới hoạt động.

Căn cứ vào kế hoạch tăng vốn và kế hoạch kinh doanh năm 2020, VietinBank dự kiến tổng tài sản sẽ tăng từ 1 đến 3%, dư nợ tín dụng tăng từ 4 đến 8,5%, tiền gửi huy động tăng từ 5 đến 10%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10.400 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Thu Thủy

Theo Trí thức trẻ

Link bài viết gốc Copy link https://cafef.vn/vietinbank-muon-phat-hanh-hon-1-ty-co-phieu-tra-co-tuc-20201114081847318.chn