VietinBank chốt danh sách cổ đông ngày 18/3 để họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

VietinBank chốt danh sách cổ đông ngày 18/3 để họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

CTG: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam

Giá hiện tại
39.9

Thay đổi

Xem hồ sơ doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – CTG) vừa thông báo sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường (ĐHĐCĐ) niên 2021 vào ngày 16/4/2021 tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự là ngày 18/3. Tại đại hội lần này, ban lãnh đạo ngân hàng sẽ báo cáo về hoạt động năm 2020 và định hướng phát triển năm 2021; thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021.

Năm 2020, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 17.070 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2019. Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của VietinBank đạt hơn 1,34 triệu tỷ đồng, tăng 8,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 8,6% đạt hơn 1 triệu tỷ. Tiền gửi khách hàng tăng 10,9% đạt 990.331 tỷ đồng. 

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của Vietinbank tại ngày 31/12/2020 còn 0,94%, giảm mạnh so với mức 1,87% hồi cuối quý 3/2020 và cũng thấp hơn mức 1,16% cuối năm 2019. Đây cũng là mức tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong 5 năm qua (2016-2020) của VietinBank.

Thu Thủy

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Link bài viết gốc Copy link https://cafef.vn/vietinbank-chot-danh-sach-co-dong-ngay-18-3-de-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2021-20210227100906262.chn