Từng suýt “nên duyên” với VietinBank và HDBank nhưng không thành, PGBank thôi tìm kiếm đối tác, chọn tập trung hoạt động độc lập

Từng suýt "nên duyên" với VietinBank và HDBank nhưng không thành, PGBank thôi tìm kiếm đối tác, chọn tập trung hoạt động độc lập

Ông Nguyễn Quang Định báo cáo tại đại hội

PGB: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam

Giá hiện tại
39.9

Thay đổi

Xem hồ sơ doanh nghiệp

Sáng nay (30/3), Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank – Mã: PGB) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo hình thức trực tuyến.

Tại đại hội, ngân hàng đã trình kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 310 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2020 với giả định với giả định tổng thu nhập không tăng, chi phí quản lý kinh doanh tăng 9% và chi phí dự phòng rủi ro giảm mạnh 44%. 

Dự kiến tổng huy động vốn (thị trường 1 + thị trường 2) đạt 32.518 tỷ đồng, tăng 13,3% so với năm 2020, trong đó huy động thị trường 1 dự kiến tăng 6% đạt 30.411 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay khách hàng kế hoạch đến 31/12/2021 đạt 27.640 tỷ đồng, tăng trưởng 7,8% so với năm 2020. Tính cả đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thì dư nợ tín dụng đạt 27.727 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2020.

HĐQT PGBank cũng trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 xem xét thông qua việc dừng giao dịch sáp nhập PGBank vào HDBank. Ngân hàng cho biết, tháng 04/2018, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung sáp nhập PG Bank vào Ngân hàng TMCP Phát triển Hồ Chí Minh (HD Bank). Mặc dù, hai ngân hàng đã khẩn trương, tích cực triển khai giao dịch sáp nhập cũng như đàm phán các nội dung liên quan. Hồ sơ xin chấp thuận nguyên tắc đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc vào tháng 10/2018. Tuy nhiên, cho đến nay giao dịch sáp nhập giữa hai ngân hàng vẫn chưa được chính thức chấp thuận. Thời gian sáp nhập kéo dài gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của PG Bank

Tại cuộc họp, trả lời câu hỏi của cổ đông về việc ngân hàng có đang tìm kiếm đối tác khác hay không, ông Nguyễn Quang Định, Chủ tịch HĐQT PGBank cho biết: “6 năm qua, chúng ta đã tiến hành sáp nhập với VietinBank rồi đến HDBank nhưng đều không thành công và việc này làm ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động của PGBank. Vì vậy, HĐQT có chủ trương sẽ củng cố, kiện toàn hoạt động độc lập. Hiện nay, ngân hàng không có kế hoạch đàm phán hay tìm kiếm đối tác khác”. 

Thu Thủy

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Link bài viết gốc Copy link https://cafef.vn/tung-suyt-nen-duyen-voi-vietinbank-va-hdbank-nhung-khong-thanh-pgbank-thoi-tim-kiem-doi-tac-chon-tap-trung-hoat-dong-doc-lap-20210330105830659.chn