TPBank tiếp tục điều chỉnh phương án tăng vốn

TPBank tiếp tục điều chỉnh phương án tăng vốn

TPB: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam

Giá hiện tại
39.9

Thay đổi

Xem hồ sơ doanh nghiệp

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – TPB) vừa có Nghị quyết ngày 14/9/2020 thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2020.

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 5/10/2020. Thời gian thực hiện lấy ý kiến dự kiến từ 9/10-20/10/2020. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông hiện chưa được công bố. 

Trước đó, trong tháng 7-8, TPBank cũng đã lấy ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ và được cổ đông thông qua. Theo đó, ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ từ mức 8.566 tỷ đồng lên mức 10.717 tỷ đồng bằng 2 phương án.

Phương án 1, ngân hàng phát hành thêm hơn 181 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.811 tỷ đồng. Phương án 2, ngân hàng phát hành gần 34 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ thêm 339,7 tỷ đồng.

Kế hoạch được thông qua hồi tháng 8 cũng có sự khác biệt lớn so với kế hoạch đã được cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua hồi tháng 6. Cụ thể, tại cuộc họp thường niên, TPBank được cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 8.566 tỷ đồng lên 10.199 tỷ đồng bằng phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%. 

Thu Thủy

Theo Trí thức trẻ

Link bài viết gốc Copy link https://cafef.vn/tpbank-tiep-tuc-dieu-chinh-phuong-an-tang-von-20200915141857428.chn