TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 5.500 tỷ trong năm 2021

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 5.500 tỷ trong năm 2021

TPB: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam

Giá hiện tại
39.9

Thay đổi

Xem hồ sơ doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – TPB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Tại đại hội, ngân hàng sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu lợi nhuận tăng 25% so với năm 2020, đạt 5.500 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến tăng 21% đạt 250.000 tỷ, tổng huy động vốn tăng 20% đạt 221.893 tỷ đồng; dư nợ cho vay và trái phiếu TCKT tăng 25% đạt 165.434 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch tăng trưởng cho vay và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp vẫn cần phải được NHNN chấp thuận. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%, các tỷ lệ an toàn luôn được đảm bảo, thanh khoản tốt.

Ngân hàng cho biết sẽ chú trọng việc nâng cao tỷ lệ CASA nhằm giảm chi phí vốn, gia tăng NIM để tăng thêm hiệu quả kinh doanh. Tăng cường kiểm soát, thu hồi, xử lý nợ xấu.

Về nhân sự, ngân hàng cho biết dự kiến tổng nhân sự tới ngày 31/12/2021 là 8.996 người. Tiếp tục tăng năng suất lao động, cải thiện thu nhập cho cán bộ nhân viên.

Nhà băng này cũng sẽ tiếp tục đầu tư phát triển công nghệ, hiện đại hóa ngân hàng đồng thời phát triển mạng lưới chi nhánh. Trong năm 2021, TPBank sẽ hoàn tất việc xây dựng, mở mới đối với 3 chi nhánh, 2 PGD đã được NHNN chấp thuận năm 2020 cũng như tìm kiếm địa điểm thích hợp để xin phép NHNN cho thành lập mới 6 chi nhánh , 9 PGD.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của TPBank không có kế hoạch chia cổ tức. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của ngân hàng đạt hơn 3.500 tỷ. Ngân hàng sẽ trích 5% tương đương 175 tỷ cho quỹ bổ sung vốn điều lệ, 10% tương đương 351 tỷ cho quỹ dự phòng tài chính và 5 tỷ cho quỹ khen thưởng. Theo đó, lợi nhuận để lại chưa phân phối là gần 3.000 tỷ đồng. Ngân hàng cho biết để lại lợi nhuận chưa phân phối để mở rộng hoạt động kinh doanh năm 2021.

Thu Thủy

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Link bài viết gốc Copy link https://cafef.vn/tpbank-dat-muc-tieu-loi-nhuan-5500-ty-trong-nam-2021-20210403104952956.chn