TPBank chuẩn bị phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

TPBank chuẩn bị phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – TPB) vừa thông báo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành 163,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 20%). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận để lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định (từ năm 2019 trở về trước). Ngày đăng ký cuối cùng là 1/12/2020.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng sẽ phát hành 17,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ). Ngày đăng ký cuối cùng là 1/12/2020.

TPBank cũng dự kiến phát hành gần 34 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong ít nhất 9 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và tối đa trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành tùy theo từng chương trình. Thời gian thực hiện từ ngày 17/11/2020 đến 4/12/2020.

Sau khi phát hành thành công 3 đợt trên, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 8.566 tỷ đồng lên 10.717 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2020, TPBank 3.024 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 25,78% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 74,33% kế hoạch cả năm đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tổng tài sản của ngân hàng tăng gần 26% so với cùng kỳ năm 2019, đạt trên 193 nghìn tỷ đồng. Tổng huy động tăng 25,24%, đạt 173.445 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt trên 124 nghìn tỷ đồng, nằm trong giới hạn chỉ tiêu tăng trưởng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Thu Thủy

Theo Trí thức trẻ

Link bài viết gốc Copy link https://cafef.vn/tpbank-chuan-bi-phat-hanh-co-phieu-de-tra-co-tuc-20201117151412976.chn