Tổng tài sản của thị trường bảo hiểm tăng mạnh

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 2/2021, thị trường bảo hiểm có 70 doanh nghiệp kinh doanh, trong đó, có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 19 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 chi nhánh phi nhân thọ nước ngoài.

Đến hết tháng 2, ước tính tổng tài sản của thị trưởng bảo hiểm đạt 582.300 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 100.200 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 422.000 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 470.800 tỷ đồng, tăng 22,85% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 24.200 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 345.700 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm qua 2 tháng ước đạt 26.950 tỷ đồng, tăng 11,78% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 10.300 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 16.500 tỷ đồng./.

Theo PV

VOV

Link bài viết gốc Copy link https://cafef.vn/tong-tai-san-cua-thi-truong-bao-hiem-tang-manh-20210315092829836.chn