Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam bằng của Malaysia 20 năm trước

Những thành tựu kinh tế gần đây của Việt Nam đã có sự tăng trưởng đầy mạnh mẽ trong hai năm trở lại đây, tuy vậy chúng ta vẫn cần nhiều nỗ lực để thu hẹp được khoảng cách với các nước khác trong khu vực.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết tại một hội nghị hôm thứ Tư rằng trong khi GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng 27,4 lần trong 30 năm qua lên gần 2.590 đô la vào năm ngoái, Malaysia đã đạt được con số này 20 năm trước.

Thái Lan đã làm như vậy 15 năm trước và Indonesia 10 năm trước. Những hạn chế chính của nền kinh tế là năng suất lao động thấp, hiệu quả kinh tế và khả năng cạnh tranh, và đất nước cũng phải đối mặt với nguy cơ bị mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình.

Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam bằng của Malaysia 20 năm trước
Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam bằng của Malaysia 20 năm trước

Theo Báo cáo kinh tế thường niên Việt Nam 2018, năng suất trung bình trên mỗi lao động là 60,73 triệu đồng (2.600 USD) trong năm 2017, thấp hơn so với Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan và Campuchia.

Bộ trưởng chia sẻ, Hiện tại các nước này cũng phải đối mặt với những thách thức như chiến tranh thương mại Mỹ -Trung. Vì những lý do này, cải cách thể chế là cần thiết để đạt được một nền kinh tế bền vững hơn, ông lưu ý: Sự ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế cao với sự đổi mới trong khoa học và công nghệ là bắt buộc.

Khu vực tư nhân vẫn phải là một trong những trụ cột của nền kinh tế trong tương lai, Dũng nói. Nếu Việt Nam không bắt được tàu 4.0, khoảng cách giữa nó với các nước khác sẽ trở nên rộng hơn. Việt Nam cần thu hẹp khoảng cách đó.

GDP của Việt Nam đã tăng trung bình 6,8 phần trăm một năm trong 20 năm qua và nền kinh tế đã tăng 39 lần trong giai đoạn này lên tới $ 245 tỷ vào năm ngoái. Trong khi đó chỉ số tăng trưởng này năm ngoái là 7,08%, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong một thập kỷ.