Thay đổi mức phí dịch vụ thanh toán quốc tế

Theo đó, “Phí dịch vụ thanh toán quốc tế” tại Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung như sau:

Thay đổi mức phí dịch vụ thanh toán quốc tế - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01-02-2021.

Thay đổi mức phí dịch vụ thanh toán quốc tế - Ảnh 2.

Theo TQ

Pháp luật và xã hội

Link bài viết gốc Copy link https://cafef.vn/thay-doi-muc-phi-dich-vu-thanh-toan-quoc-te-20201130212405395.chn