SSI Research: Áp lực tăng vốn lại trở lại với BIDV

SSI Research: Áp lực tăng vốn lại trở lại với BIDV

Trung tâm phân tích Công ty chứng khoán SSI (SSI Research) vừa có báo cáo phân tích ngân hàng BIDV. 

So với 2019, tổng thu nhập hoạt động (TOI) năm 2020 của BIDV đã tăng 4% nhờ tăng trưởng thu nhập ngoài lãi ( tăng 17,2%). Chi phí hoạt động cũng giảm, trong khi hệ số CIR giảm xuống 35,4% (2020) từ 35,9% (2019) và thu nhập bình quân của nhân viên chỉ tăng 1,5% trong năm 2020, mức tăng thấp nhất trong 5 năm qua. Do đó, lợi nhuận hoạt động kinh doanh trước dự phòng năm 2020 vẫn tăng 4,8% so với 2019. 

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế năm 2020 của ngân hàng chỉ đạt 9,2 nghìn tỷ đồng ( giảm 14,1% so với 2019) và ROE giảm xuống mức thấp nhất trong 15 năm là 9,45%. Nguyên nhân là do chi phí dự phòng lên tới 23,1 nghìn tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ) trong đó xóa nợ xấu lên tới 16,8 nghìn tỷ đồng. 

Sau tăng tốc tín dụng cuối năm và quyết định chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%, hệ số CAR của BIDV giảm xuống 8,34% vào cuối năm 2020 (từ 8,77% tại ngày 31/12/2019). Tỷ lệ vốn cấp 1 chỉ đạt 5,88%. Số dư trái phiếu cấp 2 đã gần đến giới hạn. Với hệ số CAR hiện tại, SSI ước tính BIDV có đủ vốn để tăng trưởng tín dụng trong năm 2021, nhưng việc tăng vốn là rất cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai. 

Ngân hàng đã có kế hoạch phát hành tối đa 8,5% vốn điều lệ năm 2019 (341.538.106 cổ phiếu) thông qua phát hành công khai hoặc riêng lẻ trong giai đoạn 2020- 2021. Việc huy động vốn sẽ là động lực chính cho BIDV trong giai đoạn hiện nay. 

Năm 2021, SSI điều chỉnh tăng 2,2% ước tính lợi nhuận trước thuế của BIDV lên 13,5 nghìn tỷ đồng (tăng 46,4% so với cùng kỳ), dựa trên 3 giả định.

Thứ nhất, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng sẽ đạt 10% và tăng trưởng tiền gửi (bao gồm giấy tờ có giá) đạt 11,8% so với đầu năm. Hạn mức tăng trưởng tín dụng trong quý 1/2021 được NHNN cấp cho BIDV là 2,7% so với cuối 2019. 

Thứ hai, NIM chỉ tăng 4 bps do áp lực huy động vốn để đạt tỷ lệ LDR 85% và việc phát hành trái phiếu cấp 2 hỗ trợ CAR. 

Thứ ba, tỷ lệ nợ xấu của BIDV được dự báo sẽ giảm xuống 1,6%, tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu đi ngang ở mức 88% và chi phí dự phòng giảm 10% so với cùng kỳ (tương đương 2,3 nghìn tỷ đồng). 

Thu Thủy

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Link bài viết gốc Copy link https://cafef.vn/ssi-research-ap-luc-tang-von-lai-tro-lai-voi-bidv-20210225140840167.chn