SeABank lên sàn muộn nhất vào quý IV, phát hành 272 triệu cổ phiếu

HĐQT SeABank thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 12.088 tỷ đồng với cam kết sẽ đưa cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung. 

Ngân hàng cho biết đang tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn để niêm yết cổ phiếu trên HoSE hoặc đăng ký giao dịch trên UPCoM. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 khó lường trong thời gian vừa qua ảnh hưởng đến kế hoạch lên sàn. HĐQT sẽ theo sát diễn biến thị trường để thực hiện đăng ký giao dịch dự kiến muộn nhất trong quý IV.

Trường hợp dịch bệnh có diễn biến bất lợi cho việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên UPCoM, SeABank sẽ báo cáo UBCKNN và các cơ quan liên quan kịp thời.

SeABank lên sàn muộn nhất vào quý IV, phát hành 272 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.

SeABank phát hành cổ phiếu tăng vốn và cam kết lên sàn chứng khoán. Ảnh: SeABank.

Đợt 2, ngân hàng sẽ chào bán 140,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15,0212%, giá phát hành là 10.000 đồng/cp. Lượng cổ phần không bán hết sẽ do HĐQT quyết định phát hành cho cổ đông hiện hữu khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp và cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm.  Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2020.Cùng với cam kết lên sàn, SeAbank dự kiến tăng vốn điều lệ từ 9.369 tỷ đồng lên 12.088 tỷ đồng qua 2 giai đoạn. Đợt 1, ngân hàng sẽ phát hành 131,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 14%. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019.

Với 2.719 tỷ đồng vốn điều lệ tăng thêm, SeABank sẽ chi 1.789 tỷ đồng cho vay khách hàng doanh nghiệp, cá nhân nhằm tăng các giới hạn liên quan đến cấp tín dụng, phát triển các chương trình tín dụng cá nhân, doanh nghiệp, và thêm nguồn vốn trung, dài hạn để tài trợ các dự án. Ngân hàng cũng chi 850 tỷ đồng đầu tư trái phiếu tổ chức tín dụng và trái phiếu Chính phủ có độ rủi ro thấp và 80 tỷ đồng đầu tư tài sản cố định, nâng cao hệ thống nền tảng như công nghệ thông tin, cơ sở vật chất… 

Nếu tăng vốn thành công, tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất của SeABank dự kiến nâng lên 16,73% trong năm 2020 từ mức 14,81% của năm 2019. Giá trị sổ sách đến cuối năm dự kiến là 11.240 đồng/cp.

Theo Lê Hải

NDH

Link bài viết gốc Copy link https://cafef.vn/seabank-len-san-muon-nhat-vao-quy-iv-phat-hanh-272-trieu-co-phieu-20200821205016466.chn