SCB chuẩn bị họp bất thường bàn về tăng vốn điều lệ và niêm yết HoSE

SCB chuẩn bị họp bất thường bàn về tăng vốn điều lệ và niêm yết HoSE

SCB: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam

Giá hiện tại
39.9

Thay đổi

Xem hồ sơ doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) mới đây thông báo về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, dự kiến tổ chức vào sáng 7/12/2020.

Nội dung chính của của cuộc họp là về chủ trương tăng vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng và lộ trình niêm yết cổ phiếu SCB trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. Ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông phê duyệt chủ trương đối với giao dịch nhân tái ản để thay thế/ cấn trừ nghĩa vụ tả nợ có giá trị lớn hơn 20% vốn điều lệ.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2023, trong đó riêng năm 2020-2021 tăng 5.000 tỷ. HĐQT đề xuất phương án cụ thể trong từng thời kỳ, đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Hiện vốn điều lệ của ngân hàng ở mức 15.231 tỷ đồng.

Ngân hàng sẽ tăng vốn thêm 5.000 tỷ đồng thông qua việc chào bán 500 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tức tỷ lệ thực hiện 32,9%. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp.

Với số vốn tăng thêm, ngân hàng sẽ dùng 4.000 tỷ để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, dành 500 tỷ để đầu tư vào tài sản cố định và hiện đại hóa công nghệ thông tin; 500 tỷ đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trụ sở hoạt động và hệ thống nhận diện thương hiệu SCB.

Với lộ trình niêm yết cổ phiếu SCB trên HoSE, ngân hàng đạt mục tiêu chậm nhất năm 2025 sẽ chính thức niêm yết cổ phiếu. HĐQT xây dựng lộ trình cụ thể từng năm và thực hiện các công việc thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.  

Thu Thủy

Theo Trí thức trẻ

Link bài viết gốc Copy link https://cafef.vn/scb-chuan-bi-hop-bat-thuong-ban-ve-tang-von-dieu-le-va-niem-yet-hose-2020120311445337.chn