Sau kiểm toán năm 2020, MSB đạt lợi nhuận hơn 2.500 tỷ đồng, thu nhập ngoài lãi chiếm tỷ trọng 33%

Sau kiểm toán năm 2020, MSB đạt lợi nhuận hơn 2.500 tỷ đồng, thu nhập ngoài lãi chiếm tỷ trọng 33%

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) vừa công bố Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020. Về cơ bản, các số liệu công bố không có sự khác biệt so với báo cáo trước kiểm toán.

Theo báo cáo sau kiểm toán, kết thúc năm tài chính 2020, tổng tài sản của MSB đạt gần 176,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2019 và hoàn thành 103,9% so với kế hoạch đặt ra. Dư nợ tín dụng tăng gần 24,76% đạt 79,3 nghìn tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng và phát hành các giấy tờ có giá đạt hơn 99,2 nghìn tỷ đồng tăng 10,4% so với đầu năm và vượt kế hoạch mục tiêu. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tăng hơn 96% so với năm 2019 và bằng 175% kế hoạch năm. 

Có được kết quả trên nhờ ngân hàng đã sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tập trung tăng trưởng quy mô ở các hạng mục tài sản sinh lời cao, đẩy mạnh thu nhập từ phí và tiết giảm tốt chi phí.

Năm 2020, các hoạt động kinh doanh lõi đều tăng trưởng tốt. Cụ thể theo số liệu hợp nhất, hoạt động tín dụng đã đem về 4.822 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng trưởng 57,5% so với 2019. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng 57,1% so với năm 2019, đạt hơn 820 tỷ đồng. Tỷ trọng thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập đạt mức cao 33%. Với chiến lược tối ưu hóa chi phí vốn, đẩy mạnh các sản phẩm để huy động nguồn vốn không kỳ hạn, tỷ trọng CASA trên tổng tiền gửi của mảng ngân hàng đạt 28%. Cơ cấu nguồn vốn được tối ưu giúp MSB đạt biên lợi nhuận thuần (NIM) năm 2020 ở mức 3,4%.

Hiệu quả hoạt động được nâng cao khi ngân hàng kiểm soát tốt được chi phí hoạt động, CIR (chỉ số chi phí hoạt động trên tổng doanh thu thuần) năm 2020 giảm hơn 10% so với năm 2019.

Ngoài những kết quả tích cực từ hoạt động kinh doanh, năm vừa qua MSB cũng cho thấy nhiều điểm sáng trong việc quản trị chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu, thể hiện ở tỷ lệ nợ xấu mảng ngân hàng giảm từ 1,71% năm 2019 xuống còn 1,62% cuối năm 2020. Đồng thời ngân hàng cũng đã xử lý sạch phần trái phiếu VAMC vào quý III/2020 theo cam kết với cổ đông trước đó.

Trong năm qua, MSB cũng là 1 trong top 5 ngân hàng đầu tiên triển khai thành công đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn theo trụ cột 2 Basel 2 (ICAAP), hoàn thành triển khai 3 trụ cột Basel 2 trước thời hạn. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 10,6%.

Bên cạnh những kết quả ấn tượng về mặt kinh doanh, năm 2020 vừa qua cũng là năm ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ của MSB trong hành trình chuyển đổi số. Tháng 10/2020, MSB chính thức triển khai phương thức định danh khách hàng điện tử (e-KYC) tự động toàn diện, giúp khách hàng mở tài khoản thanh toán 100% trực tuyến và không cần đến điểm giao dịch. Tháng 12/2020, MSB ra mắt TNEX – ngân hàng thuần số và hệ sinh thái cho Chủ cửa hàng và Người tiêu dùng đầu tiên tại Việt Nam. Dự kiến TNEX bắt đầu đem lại lợi nhuận từ quý II/2022 và đạt 3 triệu khách hàng vào năm 2023. 

Ngoài ra năm 2020 MSB còn niêm yết thành công 1,175 tỷ cổ phiếu trên sàn HOSE. Dự kiến ngân hàng sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông thường niên vào ngày 24/03/2021 tới.

H. Kim

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Link bài viết gốc Copy link https://cafef.vn/sau-kiem-toan-nam-2020-msb-dat-loi-nhuan-hon-2500-ty-dong-thu-nhap-ngoai-lai-chiem-ty-trong-33-20210305161310148.chn