Rủi ro khách hàng với TCTD dự báo tăng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD). Theo điều tra, 50% TCTD kỳ vọng nhu cầu vay vốn của khách hàng sẽ ”tăng”, con số này thấp hơn so với mức 59,2% tại quý trước. Nhu cầu vay vốn của khách hàng vẫn được đánh giá ”tăng” nhiều hơn nhu cầu dịch vụ thanh toán và nhu cầu gửi tiền (với 45,3% TCTD kỳ vọng).

Hệ thống TCTD tiếp tục kỳ vọng giảm giá bình quân sản phẩm và dịch vụ trong quý IV( với 20,8% TCTD) và cả năm 2020 (42,6% TCTD). Trong đó, 24,5-45,4% TCTD muốn tập trung giảm lãi suất biên, con số này cao hơn so với các TCTD muốn hạ phí dịch vụ (13,5-36,8% TCTD). Tuy nhiên, tốc độ điều chỉnh giảm giá bình quân sản phẩm và dịch vụ của các TCTD đang chậm lại cho thấy dư địa để giảm giá sản phẩm dịch vụ đang thu hẹp.

Các TCTD kỳ vọng trạng thái thanh khoản tiếp tục được cải thiện trong quý IV nhưng có thể ảnh hưởng do yếu tố thời vụ. Nhận định năm 2020, 54,6% TCTD đánh giá tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục cải thiện so với năm 2019.

Rủi ro khách hàng với TCTD dự báo tăng - Ảnh 1.

Nhu cầu vay vốn dự kiến tiếp tục tăng trong quý cuối năm. Ảnh: B.L.

Trong quý III, TCTD tiếp tục đánh giá rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng (KH) ”tăng” và dự kiến tiếp tục tăng trong quý IV (23,1% TCTD) và cả năm 2020 (53,3% TCTD lo ngại) so với năm 2019 nhưng với mức độ chậm lại. Hai nhóm khách hàng được TCTD đánh giá có mức độ rủi ro “tăng” cao hơn là nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), và công ty cổ phần, TNHH và doanh nghiệp tư nhân (50-52,9% TCTD đánh giá).

Tiếp tục xu hướng dự báo của kỳ trước, tại kỳ điều tra này, mặt bằng lãi suất huy động – cho vay được kỳ vọng giảm trong quý IV và cả năm 2020. Bình quân kỳ vọng chung toàn hệ thống, mặt bằng lãi suất thị trường được kỳ vọng giảm 0,1 điểm phầm trăm trong quý cuối năm

Các chính sách điều hành (tín dụng, lãi suất, tỷ giá) thời gian qua của NHNN được các TCTD đánh giá là nhân tố tác động cải thiện tình hình kinh doanh của TCTD (50% TCTD lựa chọn). Đồng thời, TCTD cũng đánh giá ”Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của đơn vị” có chuyển biến tích cực hơn trong quý III và kỳ vọng trong cả năm 2020. 

Theo Lê Hải

Người đồng hành

Link bài viết gốc Copy link https://cafef.vn/rui-ro-khach-hang-voi-tctd-du-bao-tang-20201023102827365.chn