PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2021 tăng 46%

PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2021 tăng 46%

PGB: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam

Giá hiện tại
39.9

Thay đổi

Xem hồ sơ doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Cuộc họp dự kiến tổ chức vào ngày 30/3/2021 theo hình thức trực tuyến.

Năm 2021, PGBank dự kiến tổng huy động vốn (thị trường 1 + thị trường 2) đạt 32.518 tỷ đồng, tăng 13,3% so với năm 2020, trong đó huy động thị trường 1 dự kiến tăng 6% đạt 30.411 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay khách hàng kế hoạch đến 31/12/2021 đạt 27.640 tỷ đồng, tăng trưởng 7,8% so với năm 2020. Tính cả đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thì dư nợ tín dụng đạt 27.727 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 mục tiêu đạt 310 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2020 với giả định tổng thu nhập không tăng, đạt mức 1.148 tỷ đồng; trong khi chi phí quản lý kinh doanh tăng 9%, chi phí dự phòng rủi ro giảm mạnh 44%.

Ngân hàng cũng cho biết dự kiến tuyển dụng khoảng 36 nhân sự trong năm nay, tăng cường công tác đào tạo cho cán bộ nhân viên.  

PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng vọt 212 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm trước. Tại thời điểm cuối tháng 12/2020, tổng tài sản PGBank đạt mức 36.153 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cuối năm 2019. Tiền gửi khách hàng tăng 13,2% lên 28.738 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 8,3% đạt 25.675 tỷ đồng.

Thu Thủy

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Link bài viết gốc Copy link https://cafef.vn/pgbank-dat-muc-tieu-loi-nhuan-nam-2021-tang-46-20210303105019284.chn