“Nóng” cuộc đua xóa nợ tại VAMC

"Nóng" cuộc đua xóa nợ tại VAMC

Ông Đỗ Giang Nam – Phó Giám đốc Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC), cho biết lũy kế mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt đến tháng 8/2020 tại VAMC đạt 329.007 tỷ đồng. Trong đó, mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt sau khi Nghị quyết số 42/2017/QH14 có hiệu lực đạt 67.612 tỷ đồng, mua nợ theo giá trị thị trường từ 2017 đến 2020 đạt 8.341 tỷ đồng. Kể từ khi Nghị quyết số 42 có hiệu lực đến 31/8/2020, thu hồi nợ ước đạt 94.370 tỷ đồng, gấp 1,5 lần tổng thu hồi nợ giai đoạn trước đó.

Trong giai đoạn từ năm 2017 đến 31/8/2020, VAMC đã thực hiện đấu giá thành công nhiều khoản nợ và tài sản đảm bảo với tổng số tiền trúng đấu giá 1.371 tỷ đồng.

Theo lộ trình đến hết năm 2019, các ngân hàng phải tất toán khoản nợ xấu đã bán cho VAMC. Tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều ngân hàng chưa tất toán hết trái phiếu VAMC, nhất là những ngân hàng có khối lượng nợ xấu lớn sau khi thực hiện tái cơ cấu, sáp nhập.

Trước thực trạng trên, NHNN đã ban hành Thông tư 08/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC, cho phép các ngân hàng gia hạn thời hạn tất toán trái phiếu đặc biệt của VAMC tối đa lên đến 10 năm.

Tuy nhiên, Thông tư 08 chỉ áp dụng cho các ngân hàng đang tái cấu trúc theo đề án đã được phê duyệt hoặc gặp khó khăn về tài chính mà việc trích lập dự phòng rủi ro cho trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành có thể dẫn đến lỗ trong năm tài chính. Vì thế, không phải ngân hàng nào muốn gia hạn cũng được.

Đến nay đã có một số ngân hàng sạch nợ xấu tại VAMC, như Agribank, SeaBank, VPBank,  Vietcombank, Techcombank, MB, VIB, OCB, Nam A Bank, TPBank… Đặc biệt, Ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam ( MSB ) vừa thông báo, tính đến ngày 30/9/2020, Ngân hàng đã tất toán toàn bộ trái phiếu đã phát hành, và trở thành thành viên tiếp theo trong hệ thống các ngân hàng không còn nợ xấu tại VAMC.

Trong kế hoạch kinh doanh 2020, nhiều ngân hàng đề ra mục tiêu phải tất toán hết sạch nợ tại VAMC. Trong đó, Eximbank đặt mục tiêu mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC trong năm 2020 theo định hướng tái cơ cấu ngân hàng của NHNN…

Nóng cuộc đua xóa nợ tại VAMC - Ảnh 1.

Eximbank đặt mục tiêu mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC trong năm 2020

Để đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu, NHNN đã chỉ đạo VAMC tiếp tục tăng cường phối hợp với các TCTD rà soát, phân loại, đánh giá lại các khách hàng vay, tài sản bảo đảm và các khoản nợ đã mua để xác định các biện pháp xử lý, đồng thời tìm kiếm, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước tham gia mua, xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm.

Đặc biệt, NHNN chỉ đạo VAMC chủ động, tập trung mua, bán nợ xấu theo giá trị thị trường theo Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực của VAMC giai đoạn 2017 – 2020 và hướng tới năm 2022 đã được NHNN phê duyệt, bảo đảm khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn vốn, tài sản của Nhà nước.

Theo Hà Phương

Diễn đàn doanh nghiệp

Link bài viết gốc Copy link https://cafef.vn/nong-cuoc-dua-xoa-no-tai-vamc-20201005071721412.chn