Ngân hàng NN: Thắt chặt chính sách tiền tệ các lĩnh vực đầu tư rủi ro cao

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã yêu cầu các ngân hàng thương mại kiểm soát giải ngân trong các lĩnh vực kinh doanh rủi ro như bất động sản, tín dụng tiêu dùng và đầu tư chứng khoán.

Động thái này, trong con mắt của các nhà phân tích, tiếp tục thắt chặt cho vay trong những tháng cuối năm.

Chính sách tiền tệ sẽ không ảnh hưởng đến GDP

chính sách tiền tệ

GDP tăng 6,98% trong 9 tháng đầu năm, mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2011.

Để đạt được tốc độ tăng trưởng 6,7% cho cả năm 2018, Việt Nam cần có tốc độ tăng trưởng 6,1% trong Q4, đây là khả năng đạt được nếu lưu ý rằng tốc độ tăng trưởng trung bình quý 4 trong 5 năm qua là 6,87%.

Nếu tốc độ tăng trưởng trong quý 4 năm nay là từ 6,1 đến 6,8 phần trăm, tốc độ tăng trưởng GDP trong năm 2018 sẽ là 6,7-6,9 phần trăm, hoặc đạt 7-7,1 phần trăm.

Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) nhận xét rằng GDP của Việt Nam không tăng trưởng tốt trong Q3 mặc dù NHNN thận trọng với tăng trưởng tín dụng.

Trong khi giới hạn tốc độ tăng trưởng tín dụng chính thức được đặt ở mức 17 phần trăm, giới hạn thực tế được cấp cho các ngân hàng chỉ là 14 phần trăm.

Những năm trước, NHNN đã ban hành nhiều hạn ngạch tăng trưởng tín dụng cho một số ngân hàng trong những tháng cuối năm, sau khi xem xét chất lượng tài sản của mình.

NHNN đã nhắc nhở các ngân hàng thương mại không tăng cường cho vay đối với các lĩnh vực kinh doanh rủi ro, bao gồm cả bất động sản.

Một số nhà phân tích và hiệp hội đã bày tỏ lo ngại rằng việc thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng GDP trong Q3.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trì hoãn việc thực hiện một quy định mới về việc giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn mà các ngân hàng có thể sử dụng cho các khoản vay dài hạn.

chính sách tiền tệ ngân hàng thắt chặt đối với bất động sản

HSC cho rằng kết quả của chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ chỉ được phản ánh trong tốc độ tăng trưởng GDP sau vài quý.

HSC nhận xét rằng ngân hàng trung ương rất có khả năng sẽ tiếp tục kiềm chế tăng trưởng tín dụng trong những tháng tới bởi vì NHNN muốn giữ lạm phát dưới 4% và tỷ giá đồng / đô la ổn định.

Lợi nhuận ngân hàng giảm?

HSC vẫn dự đoán lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng niêm yết sẽ tăng 45,2% trong năm 2018. Sự suy giảm tăng trưởng tín dụng sẽ chỉ có tác động nhẹ đến hoạt động của ngân hàng, vì NIM và thu nhập ngoài lãi đang gia tăng.

Tổng cục Thống kê (GSO) đã công bố CPI tăng 0,59% trong tháng 9 so với tháng trước đó.