Ngân hàng kích thích cạnh tranh “dịch vụ 0 đồng”

Sau khi Ngân hàng techcombank công bố chính sách ‘dịch vụ không đồng’, trong đó khách hàng không phải trả phí cho một số loại dịch vụ, các ngân hàng khác đã làm theo.

Ngân hàng techcombank tiên phong với dịch vụ 0 đồng
Ngân hàng techcombank tiên phong với dịch vụ 0 đồng

Ngân hàng VIB và Ngân hàng SeA tuần trước đã công bố miễn phí dịch vụ đối với một số loại dịch vụ cung cấp cho khách hàng cá nhân, bao gồm rút tiền mặt từ 17.000 ATM trên toàn quốc, chuyển tiền trực tuyến và chuyển tiền liên mạng.

Ví dụ, khách hàng của VIB đã được miễn phí đối với các khoản chuyển tiền trực tuyến và rút tiền mặt từ ATM kể từ ngày 8 tháng 4. Điều này sẽ có hiệu lực trong sáu tháng đầu hoạt động của tài khoản ngân hàng. Việc miễn phí cũng được áp dụng cho các tài khoản thanh toán VIB hiện tại với thời gian dưới sáu tháng.

Đối với các khách hàng hiện tại có tài khoản ngân hàng đã hoạt động hơn sáu tháng, VIB sẽ tiếp tục cung cấp miễn trừ cho hai loại dịch vụ. Ngoài ra, họ cũng không phải trả phí khi rút tiền tại quầy, nếu số dư trung bình của các tài khoản trong sáu tháng qua là 5 triệu đồng trở lên.

Các giao dịch miễn phí rút tiền mặt và chuyển tiền phải dành cho các giao dịch trong nước, không phải quốc tế.

Trong khi đó, SeABank áp dụng chính sách miễn phí cho tất cả khách hàng mới và khách hàng hiện tại cho các dịch vụ SeANet / SeAMobile. Người dùng dịch vụ SeANet / SeAMobile không phải trả phí cho việc chuyển tiền trong mạng hoặc tới các mạng khác.

Trong khi một số ngân hàng bắt đầu tăng phí dịch vụ vào năm 2018, các ngân hàng khác, mặc dù có quy mô nhỏ hơn, đã quyết định miễn phí dịch vụ.

Techcombank là người tiên phong trong phong trào, và đã gặt hái được thành công ban đầu.

Vào tháng 9 năm 2016, Techkut đã triển khai chương trình ‘zero dong E-bank’, theo đó ngân hàng không thu phí từ các dịch vụ chuyển tiền trực tuyến của khách hàng cá nhân thông qua  [email protected] Ebank và [email protected] mobile.

Hai năm sau, vào năm 2018, Techkut bắt đầu áp dụng chính sách ‘dịch vụ 0 đồng’ cho khách hàng doanh nghiệp, theo đó khách hàng sử dụng [email protected] Ebank được miễn phí chuyển tiền trong mạng hoặc sang các mạng khác.

Một số nhà phân tích cho rằng Techuite, VIB Bank và SeA Bank đang ‘chống lại hiện tại’ bằng cách cung cấp dịch vụ miễn phí, trong khi các ngân hàng khác đã bắt đầu thu phí từ nhiều dịch vụ hơn để tăng doanh thu.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính của techcombank cho thấy doanh thu từ thanh toán và dịch vụ tiền mặt kể từ quý 4 năm 2016, khi nó bắt đầu áp dụng chính sách miễn phí, đã tăng lên.

Doanh thu tăng 81%, từ 81 tỷ đồng lên 508 tỷ đồng, từ quý 1 năm 2016 đến cuối năm 2018. Lợi nhuận ròng của dịch vụ tăng 32% lên 306 tỷ đồng.

Việc miễn phí cho phép ngân hàng thu hút nhiều khách hàng trả tiền cho các dịch vụ khác. Trong chín tháng đầu năm 2018, số lượng khách hàng tăng 87% so với cùng kỳ năm trước.