Ngân hàng Bản Việt bổ sung nhân sự vào Hội đồng quản trị và BKS, chốt tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng

Ngân hàng Bản Việt bổ sung nhân sự vào Hội đồng quản trị và BKS, chốt tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng

HĐQT Ngân hàng Bản Việt nhiệm kỳ 2020-2025

bvb: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam

Giá hiện tại
39.9

Thay đổi

Xem hồ sơ doanh nghiệp

Ngày 26/8/2020, Ngân hàng Bản Việt (Vietcapital Bank, mã chứng khoán BVB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Ngân hàng đã trình cổ đông thông qua danh sách 2 ứng cử viên bổ sung HĐQT và Ban KS là ông Phạm Quang Khánh và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy và nhận được đa số phiếu tán thành.

Như vậy đầy đủ các thành viên HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 đã chính thức ra mắt tại đại hội bao gồm: Hội đồng quản trị có ông Lê Anh Tài, bà Nguyễn Thanh Phượng, ông Nguyễn Nhất Nam, ông Vương Công Đức, ông Phạm Quang Khánh, ông Ngô Quang Trung (thành viên kiêm Tổng Giám Đốc); Ban Kiểm soát gồm bà Phan Thị Hồng Lan, ông Lê Hoàng Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy.

Cũng tại đại hội, một nội dung quan trọng khác đã được các cổ đông thông qua đó là phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ với tổng vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa năm 2020 và quý 1/2021 là gần 1.000 tỷ đồng. Kế hoạch này nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Bản Việt trong thời gian tới.

Thời gian qua, Ngân hàng Bản Việt đã tạo được những dấu ấn rõ nét trên thị trường tài chính, chẳng hạn là một trong những ngân hàng tiên phong ứng dụng eKYC trong việc triển khai mở tài khoản thanh toán trực tuyến, sạch nợ xấu tại VAMC, chính thức giao dịch trên sàn UpCom với mã chứng khoán BVB, được Ngân hàng Nhà Nước chấp thuận tăng thêm 17 điểm giao dịch năm 2020.

Lãnh đạo ngân hàng cho biết, trong 8 tháng đầu năm, dự kiến huy động từ tổ chức kinh tế, cư dân và dư nợ tín dụng tăng lần lượt là 6% và 9% so với đầu năm – cho thấy định hướng đúng đắn của ngân hàng với trọng tâm tăng trưởng, bền vững, chất lượng.

Giai đoạn chiến lược tiếp theo 2021-2023, Ngân hàng Bản Việt tiếp tục bám sát định hướng là trở thành một ngân hàng bán lẻ hiện đại, lấy khách hàng cá nhân và SME là trung tâm. Nhằm phù hợp với tình hình thực tế, ngân hàng đã cụ thể hóa chiến lược bằng những mục tiêu và kế hoạch triển khai ngắn hơn trong phân nhóm khách hàng, phát triển sản phẩm, xây dựng mô hình kênh phân phối thích hợp. Đặc biệt, ngân hàng sẽ xây dựng các cách thức quản lý rủi ro và vận hành để vừa gắn với mục tiêu an toàn, vừa phát triển được kinh doanh đúng phân khúc.

Song song với đó, ngân hàng cũng xây dựng chiến lược riêng trong chuyển đổi số, phù hợp với đặc điểm của ngân hàng, xuất phát điểm từ những thay đổi trong quy trình vận hành nội bộ và tận dụng công nghệ để mang lại hiệu suất cao hơn. Các sản phẩm, tiện ích số sẽ được nâng cấp có lộ trình để đem đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Bên cạnh đó, việc hợp tác với hệ sinh thái fintech cũng sẽ được nâng cao hơn nữa hơn nhằm mang lại lợi ích tốt hơn nữa cho khách hàng.

Hằng Kim

Theo Nhịp sống kinh tế

Link bài viết gốc Copy link https://cafef.vn/ngan-hang-ban-viet-bo-sung-nhan-su-vao-hoi-dong-quan-tri-va-bks-chot-tang-von-them-1000-ty-dong-20200826164749169.chn