MB chia 25,6 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông

mbb: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam

Giá hiện tại
39.9

Thay đổi

Xem hồ sơ doanh nghiệp

MB (HoSE: MBB) thông báo sẽ dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ phân phối 0,9237%. Nguồn thực hiện từ vốn chủ sở hữu theo số liệu báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, phù hợp với quy định gồm thặng dư vốn, lợi nhuận để lại sau thuế chưa phân phối và các nguồn vốn chủ sở hữu khác. 

Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2020 đến quý I/2021. Số cổ phiếu quỹ lẻ sau khi chia cho cổ đông sẽ chuyển cho công đoàn MB quản lý.

MB chia 25,6 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông - Ảnh 1.

Ngân hàng sẽ chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông theo tỷ lệ 0,9237%. Ảnh: MB.

Lũy kế 9 tháng, ngân hàng lãi trước thuế 8.134 tỷ đồng, tăng 7%, tương đương 90% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế cổ đông ngân hàng cũng tăng gần 7%, đạt 6.331 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 9, tổng tài sản đến ở mức 427.175 tỷ đồng, tăng 4% so với cuối năm 2019. Cho vay khách hàng đạt gần 268.641 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm.

Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,5%, tương đương 4.034 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm. Trong đó, nợ nhóm 5 tăng 2,2 lần, lên 1.982 tỷ đồng. Nợ nhóm 4 tăng 13% lên 1.016 tỷ đồng và nợ nhóm 3 giảm 25% xuống 1.036 tỷ đồng. Mặt khác, nợ cần chú ý cũng tăng 36% lên 3.949 tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng hơn 269.189 tỷ đồng, giảm 1,3% so với đầu năm. Phát hành giấy tờ có giá ở mức 35.018 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 14.684 tỷ đồng, bên cạnh quỹ của tổ chức tín dụng 6.347 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần 1.177 tỷ đồng.

Theo Trâm Anh

NDH

Link bài viết gốc Copy link https://cafef.vn/mb-chia-256-trieu-co-phieu-quy-cho-co-dong-20201224154328623.chn