Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 9/2018: đi ngược dòng với mức giảm đáng kể

Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 9/2018 có biến động theo chiều giảm, với mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất đối với khoản tiết kiệm thông thường là 7,4%.

Đây là mức lãi suất áp dụng cho số tiền gửi với kỳ hạn 18 – 24 – 36 tháng cho mức tiền gửi là 5 tỷ đồng.

ngân hàng VPBank

Điều đáng chú ý, với mức lãi suất ngân hàng VPBank mới công bố này, mức lãi suất của ngân hàng có chiều hướng giảm đáng kể trong khi hầu hết các ngân hàng thương mại khác đều có chiều tăng.

Trong nhóm ngân hàng tư nhân lớn, VPBank điều chỉnh giảm 0,2 điểm phần trăm cho tất cả các tiền gửi ở các kỳ hạn, ngân hàng cũng cho biết từ ngày 23/8 biểu lãi suất mới này bắt đầu áp dụng . Trước đó tháng 8 ngân hàng có chương trình khuyến mãi sinh nhật, việc điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm này được cho là nhằm đưa lãi suất về mặt bằng cũ.

Lãi suất ngân hàng VPBank trong tháng 9 cho các kỳ hạn từ 1 đến kỳ hạn 36 tháng dao động trong khoảng lãi suất áp dụng là từ 4,8% đến 7,4%/năm. Đối với loại tiền gửi ngắn hạn, VPBank áo dụng cho mức lãi suất 1%/năm (áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn dưới 1 tháng).

Theo biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng VPBank cũng cho biết, ngân hàng áp lãi Lãi suất thay đổi theo hạn mức tiền gửi và theo kỳ hạn với lần lượt:từ 500 triệu đồng đến dưới 10 tỷ đồng và trên 10 tỷ đồng, từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng;dưới 100 triệu đồng; . Mức lãi suất chênh lệch từ 0-1%/năm.

Theo đó, khách hàng gửi tiêt kiệm dưới 100 triệu đồng kỳ hạn 18 – 36 tháng nhận lãi suất là 7,2%/năm; từ 12 – 15 tháng là 7,1%/năm; 6-11 tháng là 6,7%/năm ;3-5 tháng là 4,9%/năm ; 1-2 tháng nhận lãi suất 4,8%/năm

Đối với số tiền 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng – lãi suất cho kỳ hạn 18-36 tháng là 7,2%/năm; ; 6 – 12-15 tháng là 7,1%/năm, 11 tháng là 6,7%/năm; và 3 – 5 tháng là 4,9%/năm, lãi suất cho kỳ hạn 1-2 tháng là 4,8%/năm

Đối khách hàng gửi tiền với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 5 tỷ đồng, lãi suất Ngân hàng VPbank áp dụng tối đa lần lượt là như sau: 4,9%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng; 5%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng; 7,2%/năm cho kỳ hạn 12-15 tháng và 7,3%/năm cho kỳ hạn 18-36 tháng.

Với hạn mức tiền gửi 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng, VPBank áp dụng lãi suất 5%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng; 5,1%/năm cho kỳ hạn 3 tháng đến 6 tháng; 6,9%/năm đối với kỳ hạn 6-11 tháng; 7,3%/năm cho kỳ hạn 12-15 tháng và 7,4%/năm cho kỳ hạn 18-36 tháng.

Khách hàng cá nhân gửi tiền từ trên 10 tỷ đồng hưởng mức lãi suất như sau: 7,4%/năm cho kỳ hạn 18 tháng đến 36 tháng, 12-15 tháng lãi suất 7,3%/năm, 6 tháng đến 11 tháng lãi suất là 6,9%/năm, 3-5 tháng lãi suất tối đa 5,1%/năm và đối với kỳ hạn 1 tháng đến 2 tháng lãi suất tối đa 5%/năm.

Với đối tượng là khách hàng ưu tiên, đối tượng này sẽ được cộng thêm 0,1% vào biểu lãi suất hiện hành VPBank. Với điều kiện áp dụng khi gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng trở lên. Khách hàng ưu tiên được hưởng tối đa mức lãi suất khi gửi tiền tại VPBank đối với kỳ hạn dưới 6 tháng là 5,5%/năm.

Hiện tại, bên cạnh các hoạt động tiền gửi tiết kiệm,đối với đối tượng khách hàng cá nhân, ngân hàng VPBank cũng có các hình thức huy động vốn khác như: Chứng chỉ tiền gửi dài hạn Ghi danh;Tiết kiệm gửi góp linh hoạt (Easy Savings), Tiêt kiệm lĩnh lãi định kỳ;, Tiết kiệm bảo chứng thấu chi; Tiết kiệm trực tuyến, Tiết kiệm Bảo toàn thịnh vượng; Tiết kiệm trả lãi trước; Tiết kiệm kỳ hạn ngày. Sử dụng dịch vụ tại VPBAnk, khách hàng sẽ nhận được từ tài khoản tiết kiệm mức lãi suất hấp đẫn , tối đa được lợi ích.