Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 9/2018: Gửi nhiều lãi nhiều

Ngân hàng Techcombank vừa qua tiến hành công bố biểu lãi suất tiết kiệm tháng 9 với mức lãi suất 6,8%/năm cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp – đây là mức lãi suất cao nhất trong tháng 9 này cho khoản tiền gửi kỳ hạn 36 tháng, tối thiểu 3 tỷ đồng.

ngân hàng techcombank

Tháng 9/2018, Ngân hàng Techcombank tăng mạnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm đối với nhiều kỳ hạn. Đáng chú ý, Khách hàng càng gửi giá trị tiền lớn thì mức lãi suất của Techcombank áp càng cao. Đối với tiền gửi bằng VNĐ có kỳ hạn tính lãi cuối kỳ, ngân hàng Techcombank áp mức lãi suất dao động cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng trong khoảng từ 4,6%/năm đến 6,8%/năm.

Cụ thể, đối với tiền gửi ở kỳ hạn dưới 3 tháng, mức lãi suất áp dụng là với kỳ hạn dưới 3 tháng, lãi suất tiết kiệm Techcombank dưới 1 tỷ đồng là 4,6%/năm; từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ là 4,8% và từ 3 tỷ đồng trở lên là 4,9%. Tài khoản tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng từ 3 tỷ đồng trở lên là 5%, từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng là 4,9% và dưới 1 tỷ đồng lãi suất tối đa 4,7%; .

Đối với tiền gửi có Kỳ hạn 6 tháng đến dưới 12 tháng lần lượt lãi suất áp đụng cho từng hạn mức tiền là 5,6%; 5,8% và 5,9%. /khách hàng Cá nhân gửi tiền tại ngân hàng Techcombank với số tiền dưới 1 tỷ đồng cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên được hưởng mức lãi suất khác cao với 6,5%; với số tiền gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng – mức lãi suất dành cho nhóm khách hàng này là 6,7% và lãi suất là 6,8% dành cho lượng tiền gửi từ 3 tỷ trở lên

Bên cạnh đó, biểu lãi xuất kỳ này của ngân hàng Techcombank cũng có thông cáo mức lãi suất dành riêng cho đối tượng là khách hàng ưu tiên với mức lãi suất áp dụng tăng 0,1% đối với số tiền và kỳ hạn tương ứng so với mức lãi suất dành cho khách hàng thông thường.

Bên cạnh đó, Techcombank còn có gói gửi tiền online với mức lãi suất tối đaà 6,8%. Và còn một số mức lãi suất hấp dẫn như Tiết kiệm phát lộc, , Tiết kiệm Tích lũy Tài Tâm – Tài Hiền, Tiết kiệm rút gốc linh hoạt…đây là các sản phẩm đặc thù của ngân hàng này.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, Techcombank áp dụng mức lãi suất ra sao?

Khách hàng doanh nghiệp gửi tiền tiết kiệm bằng VNĐ có kỳ hạn với hình thức tính lãi cuối kỳ được hưởng mức lãi suất tối thiểu 0,5% cho đến mức lãi suất cao nhất là 6,8% dành cho cho các kỳ hạn từ ngắn nhất là 1 tuần đến kỳ hạn 36 tháng.

Cụ thể, kỳ hạn 1 tuần đến 3 tuần lãi suất tối đa là 0,5%/năm. Đối với kỳ hạn dưới 3 tháng, tài khoản dưới 5 tỷ đồng lãi suất là 4,9% và trên 5 tỷ đồng là 5%; kỳ hạn 3 tháng đến dưới 5 tháng lãi suất là 5% cho khoản tiền gửi dưới 5 tỷ đồng và 5,1% cho khoản tiền trên 5 tỷ đồng. Chênh lệch lãi suất là tăng 0,1% đối với các khoản vay trên 5 tỷ đồng so với các khoản vay dưới 5 tỷ đồng.

Theo đó, lãi suất lần lượt là 5,6% và 5,7% dành cho các thời hạn 6 tháng ; mức lãi 5,7% và 5,8% cho tiền gửi các kỳ hạn 7 tháng đến 9 tháng. Kỳ hạn tiền gửi 10 tháng là 5,9% và 6,0%; mức lãi xuất nhỉnh hơn một chút 6,2% và 6,3% cho tiền gửi kỳ hạn 11 tháng là. Đối với tài khoản dưới 5 tỷ đồng – Kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng lãi suất lần lượt 6,4% và 6,5%,

Đối với khoản tiền trên 5 tỷ đồng; Kỳ hạn gửi tiết kiệm 14 tháng lãi suất lần lượt là 6,6% và 6,7%. Kỳ hạn từ 15 tháng trở lên được Techcombank áp dụng mức lãi suất cao nhất 6,7%/năm đối với mức huy động vốn dưới 5 tỷ đồng và đối với lượng tiền gửi trên 5 tỷ đồng – lãi suất là 6,8% .

xem thêm: >> Ngân hàng BIDV bất ngờ tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm

Đối tượng khách hàng được lựa chọn đa dạng sản phẩm tiền gửi không chỉ là khách hàng các nhân được ưu đãi mà gửi tiền tiết kiệm tại Techcombank là khách hàng doanh nghiệp cũng nhận được ưu đãi với nhiều sản phẩm đặc biệt như: khách hàng doanh nghiệp gửi tiền tại Techcombank có thể tham khảo một số sản phẩm đặc biệt cho các kỳ hạn từ 1 tuần đến 36 tháng với lãi suất huy động được áp dụng từ 0,5% đến 6,8%đối với các gói sản phẩm như: B-Plus, B-Express và Tiết kiệm online…