HOSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của VIB

HOSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của VIB

VIB: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam

Giá hiện tại
39.9

Thay đổi

Xem hồ sơ doanh nghiệp

Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

Theo đó, dự kiến ngân hàng sẽ niêm yết hơn 924 triệu cổ phiếu VIB trên sàn HoSE. Hiện cổ phiếu VIB đang được giao dịch trên sàn UPCoM với giá 22.100 đồng/cp (ngày 1/9).

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/6, cổ đông ngân hàng đã thông qua kế hoạch đưa cổ phiếu VIB niêm yết HOSE trong năm 2020. Tại cuộc họp, ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT VIB cho biết thời gian dự kiến để niêm yết vào tháng 11, sau khi được các cơ quan quản lý thông qua.

Trong diễn biến khác, VIB sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 7/9/2020 để tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường vào ngày 6/10/2020 tại TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung của đại hội bất thường là để thông qua các nội dung liên quan đến việc tăng vốn và điều lệ sửa đổi. Phương thức họp có thể là trực tuyến hoặc trực tiếp, do Hội đồng quản trị quyết định và thông báo sau tới cổ đông.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2020, các cổ đông của VIB đã thống nhất thông qua kế hoạch tăng vốn từ 9.245 tỷ đồng lên 11.094 tỷ trong năm nay thông qua việc chi trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%. Nguồn để tăng vốn lấy từ quỹ đầu tư phát triển; quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa chia, tổng cộng 1.849 tỷ đồng.

Với nguồn vốn tăng thêm, VIB dự kiến sẽ dành phần lớn (1.349 tỷ đồng) để tăng cường cấp tín dụng; 300 tỷ cho đầu tư tài sản thanh khoản; 100 tỷ đồng để nâng cấp mạng lưới chi nhánh và 100 tỷ đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, sản phẩm và năng lực quản trị rủi ro.

Thu Thủy

Theo Trí thức trẻ

Link bài viết gốc Copy link https://cafef.vn/hose-da-nhan-ho-so-dang-ky-niem-yet-cua-vib-20200901155043671.chn