HoSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của SeABank

HoSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của SeABank

SeAbank: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam

Giá hiện tại
39.9

Thay đổi

Xem hồ sơ doanh nghiệp

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) mới đây thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank). Theo đó, ngân hàng dự kiến niêm yết hơn 1,2 tỷ cổ phiếu trên sàn HoSE. 

Trước đó, ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 9/11 để thực hiện đăng ký, lưu ký tập trung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Thời gian tạm ngừng chuyển nhượng cổ phiếu là từ 17h00 thứ Hai ngày 09/11/2020 cho đến ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu SeABank theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán hoặc đến khi Hội đồng Quản trị có nghị quyết khác thay thế.

Theo kế hoạch đã được cổ đông ngân hàng thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2020, trong năm nay ngân hàng này đặt mục tiêu lợi nhuận trên 1.500 tỷ đồng và đưa cổ phiếu lên niêm yết trên HoSE.

Về hoạt động 9 tháng đầu năm của ngân hàng, tại thời điểm cuối tháng 9/2020, ngân hàng có tổng tài sản trên 167,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,37% so với cuối năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.131 tỷ đồng, tăng gần 66% so với cùng kỳ.

Thu Thủy

Theo Trí thức trẻ

Link bài viết gốc Copy link https://cafef.vn/hose-da-nhan-ho-so-dang-ky-niem-yet-cua-seabank-20201127135312707.chn