HDbank đặt mục tiêu năm 2019 đạt 217 triệu USD lãi trước thuế

Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) có kế hoạch thu lãi 217 triệu USD trước thuế trong năm nay, tăng 27% so với năm 2018.

HDbank

Thông tin được công bố trong Đại hội đồng cổ đông thường niên (AGM) vào ngày 23 tháng 4 năm 2019. Ngân hàng dự báo tổng tài sản năm nay sẽ tăng 16% so với năm 2018, đạt gần 10,73 tỷ USD, huy động vốn sẽ chạm mức 2, 9,62 tỷ USD, tăng 20% ​​so với năm trước.

Năm 2019, dư nợ dự kiến ​​là 6,9 tỷ USD, tỷ lệ nợ xấu sẽ được giữ dưới 2%. Lợi nhuận trên tài sản (ROA) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) sẽ tăng lần lượt 1,7% và 21,2%. Ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới các điểm giao dịch, nâng tổng số lên 308.

Năm 2019, HDBank sẽ áp dụng các mô hình quản lý ngân hàng hiện đại để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy đổi mới công nghệ và áp dụng các tiêu chuẩn Basel II trong quản lý rủi ro, nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh, đa dạng hóa nguồn vốn huy động và cơ cấu lại tài sản để tăng tỷ lệ tài sản sinh lời.

Năm nay, các cổ đông sẽ nhận được khoản thanh toán cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Trong ĐHCĐ, các cổ đông cũng đồng ý với kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019 thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thưởng cổ phiếu. Cổ tức được trả bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng sẽ được giữ ở mức 20%.

Kế hoạch huy động vốn này sẽ giúp HDBank cải thiện hơn nữa các tiêu chí an toàn theo Basel II và tăng nguồn cung vốn cho hoạt động kinh doanh.