Cổ đông VietinBank sắp nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5%

Cổ đông VietinBank sắp nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5%

CTG: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam

Giá hiện tại
39.9

Thay đổi

Xem hồ sơ doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – CTG) vừa thông báo về việc chia cổ tức. 

Cụ thể, ngày 4/12/2020, HĐQT VietinBank đã có Nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông, tỷ lệ 5% tương đương với quy mô là hơn 1.800 tỷ đồng. 

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/12/2020. Thời gian thực hiện dự kiến là ngày 21/1/2021. 

Ngân hàng cũng thông qua phương án trích quỹ năm 2019. Theo đó lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2019 là gần 9.300 tỷ đồng. Ngân hàng trích 464 tỷ cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 929 tỷ quỹ dự phòng tài chính, hơn 2.142 tỷ trích quỹ khen thưởng phúc lợi.

Trước đó, cổ đông VietinBank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 28,7899%. Theo đó, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 37.234 tỷ đồng lên 47.953 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu là từ toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ theo quy định của năm 2017-2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019. Thời gian phát hành sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

Ngân hàng cho biết, số vốn tăng thêm sẽ được dùng toàn bộ để phục vụ kinh doanh, dự kiến vào một số lĩnh vực như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ; mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư; mở rộng mạng lưới hoạt động.

Căn cứ vào kế hoạch tăng vốn và kế hoạch kinh doanh năm 2020, VietinBank dự kiến tổng tài sản sẽ tăng từ 1 đến 3%, dư nợ tín dụng tăng từ 4 đến 8,5%, tiền gửi huy động tăng từ 5 đến 10%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10.400 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Thu Thuỷ

Theo Trí thức trẻ

Link bài viết gốc Copy link https://cafef.vn/vietinbank-chuan-bi-chia-co-tuc-bang-tien-mat-ty-le-5-2020120422115809.chn