Các ngân hàng thương mại mong đợi được nới room tín dụng với các tiêu chuẩn Basel II

Một số ngân hàng thương mại dự kiến ​​sẽ đạt được giới hạn tăng trưởng tín dụng cao do ngân hàng trung ương đặt ra trong năm nay vì cho đến nay họ đã đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý rủi ro và an toàn vốn của Basel II trước thời hạn.

Các ngân hàng thương mại mong đợi được nới room tín dụng với các tiêu chuẩn Basel II
Các ngân hàng thương mại mong đợi được nới room tín dụng với các tiêu chuẩn Basel II

Theo quy định hiện hành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt ra giới hạn tăng trưởng tín dụng cho cả năm cho mỗi ngân hàng – tùy thuộc vào sức khỏe của nó – để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng trong năm (14%, tương đương với tỷ lệ 2018).

Hiện nay, NHNN đã cho phép chỉ sáu ngân hàng để áp dụng các tiêu chuẩn Basel II sớm hơn thời hạn của năm 2020. Họ là Vietcombank , VIB , OCB, MBBank, TPBank và VPBank. thepo Báo cáo của VNS .

Vietinbank và VIB trở thành hai ngân hàng đầu tiên được chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn Basel II của Ngân hàng Nhà nước

Tại một cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên gần đây, Chủ tịch VIB – ông Đăng Khắc Vy cho biết VIB dự kiến ​​Ngân hàng Nhà nước sẽ phê duyệt đề xuất giới hạn tăng trưởng tín dụng 35% vào năm 2019 vì đây là một trong những ngân hàng đầu tiên đáp ứng tiêu chuẩn Basel II của ngân hàng trung ương.

MB và TPBank cũng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao 20% trong năm nay và đang chờ phê duyệt từ ngân hàng trung ương. Đối với MBBank, những người trong ngành dự báo ngân hàng sau đó có thể yêu cầu gia hạn thêm để tăng giới hạn tăng trưởng tín dụng lên 30% trong năm nay.

Trong khi đó, các mục tiêu tăng trưởng tín dụng được đặt ra tại các ngân hàng khác, chưa đạt tiêu chuẩn Basel II, sẽ thấp hơn.

Ông Nguyễn Thanh Tô, phó tổng giám đốc ngân hàng ngân hàng, cho biết ngân hàng đã được chỉ định giới hạn tăng trưởng tín dụng là 13% trong năm nay, so với hơn 16,4% vào năm ngoái.

Ngân hàng Techcombank muốn tăng trưởng tín dụng là 13% trong khi con số của Ngân hàng Kiên Long là 15%.

Giới hạn tăng trưởng tín dụng thậm chí còn thấp hơn tại các ngân hàng thương mại nhà nước. Amybank đặt mục tiêu chỉ 6-8% do áp lực tăng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) trong khi Agribank có kế hoạch tăng dư nợ lên 11-14%, trong đó 60% sẽ là cho vay nông nghiệp và nông thôn .

Vì cho vay đóng góp một phần lớn vào doanh thu của các ngân hàng, các ngân hàng được cấp giới hạn tăng trưởng tín dụng thấp nhưng đặt ra các mục tiêu tăng trưởng cao hơn, do đó sẽ phải điều chỉnh hoạt động của mình để đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng.

Chuyên gia ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu đề xuất bốn giải pháp chính có thể giúp các ngân hàng đạt được tăng trưởng tín dụng cao và lợi nhuận tốt hơn.

Đầu tiên, ông nói, các ngân hàng có thể cho vay lại các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác trên thị trường liên ngân hàng. Nó sẽ không còn bị giới hạn về mặt tăng trưởng và sẽ bù đắp cho thị trường cho vay bị hạn chế.

Một giải pháp khác là họ có thể điều chỉnh các nhóm khách hàng. Các ngân hàng có thể loại trừ những khách hàng có lợi nhuận thấp và chú ý nhiều hơn đến những khách hàng có lợi nhuận cao. Tương tự, các lĩnh vực lãi suất cao hơn, chẳng hạn như cho vay tiêu dùng, nên tập trung hơn.

Họ cũng có thể giảm chi phí vốn, chi phí hoạt động như chi phí tiếp thị và các chi phí khác để đạt được tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn.

Cuối cùng, các ngân hàng có thể thúc đẩy các hoạt động dịch vụ để tăng doanh thu, bù đắp cho các hạn chế tăng trưởng tín dụng.

Phạm Thanh Hà, Giám đốc Vụ Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, cho biết tăng trưởng tín dụng vẫn sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và dựa trên mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước là 6,8% và lạm phát dưới 4%.

Nói về mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% trong năm nay, Hiếu cho biết mục tiêu này thấp so với các năm trước nhưng phù hợp với thực tế. Ông giải thích mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% là phù hợp vì các ngân hàng cần quay trở lại mối quan tâm về hợp nhất nội bộ và cơ cấu vốn để hoạt động hiệu quả và lành mạnh.