Bội chi ngân sách 11 tháng gần 137 nghìn tỷ đồng

Bội chi ngân sách 11 tháng gần 137 nghìn tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2020 ước tính đạt 1.186,3 nghìn tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 1.001,5 nghìn tỷ đồng, bằng 79,2%; thu từ dầu thô 30,5 nghìn tỷ đồng, bằng 86,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 153,5 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2020 ước tính đạt 1.323,2 nghìn tỷ đồng, bằng 75,7% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 884,3 nghìn tỷ đồng, bằng 83,7%; chi đầu tư phát triển 338,3 nghìn tỷ đồng, bằng 71,9%; chi trả nợ lãi 91,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,4%.

Như vậy, tính đến giữa tháng 11/2020, cân sách bội chi 136,9 nghìn tỷ đồng.

Theo P.L

Thời báo ngân hàng

Link bài viết gốc Copy link https://cafef.vn/boi-chi-ngan-sach-11-thang-gan-137-nghin-ty-dong-2020112913240166.chn