Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 Ngân hàng Vietcombank: nợ xấu thuộc hàng thấp nhất hệ thống ngân hàng

Theo công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (ngân hàng Vietcombank).

vietcombank
Ngân hàng Vietcombank “khoe” lợi nhuận khủng sau 6 tháng đầu năm, tỷ lệ nợ xấu thuộc Top trong hệ thống ngân hàng

Ngân hàng kết thúc nửa đầu năm 2018 với kết quả lợi nhuận trước thuế tăng trưởng mạnh mẽ – so với cùng kỳ năm 2017 tăng trưởng tới 53% – tương ứng kết quả ghi nhận đạt 8.016 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kỳ này Ngân hàng ghi nhận chỉ tiêu Tổng tài sản tuột mốc 1 triệu tỷ đồng, chủ yếu do giảm cho vay liên ngân hàng và các khoản tiền gửi, cũng như do giảm tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước.

Theo báo cáo tài chính quý II năm 2018, Vietcombank ghi nhận lãi trước thuế tăng trưởng ấn tượng với kết quả ghi nhận đạt 8.016 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm ngoái tăng tới 53%. Nguyên nhân khiến kết quả lợi nhuận kỳ này ghi nhận tăng trưởng đột bến là do hoạt động tín dụng – đầu tư với giá trị đem về đạt ngưỡng 12.997 tỷ đồng – so với quý II năm ngoái – tăng tới 19%.

Trong khi đó, ở chiều đối lập, lãi thuần từ hoạt động ngoại hối giảm nhẹ 2,3% – đạt 1.039 tỷ đồng, tuy nhiên hầu hết các mảng khác đều có kết quả tăng trưởng khá tích cực, cụ thể: hoạt động dịch vụ có kết quả lãi thuần đạt 1.732 tỷ đồng, so với quý II năm ngoái tăng 32%; lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh tăng trưởng ấn tượng hơn cả với tỷ lệ đạt mốc 91% so với cùng kỳ năm ngoái – tương ứng với kết quả đạt 486 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vietcombank cũng có thu nhập khác đến từ hoàn nhập dự phòng đem về giá trị cao gấp 2,6 lần so 6 tháng đầu năm 2017 – đạt tới 2.382 tỷ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm 2018, Ngân hàng Vietcombank ghi nhận lợi nhuận thuần tăng trưởng 36% so với cùng kỳ năm ngoái – đạt 11.252 tỷ đồng. Tuy nhiên, Kỳ này ngân hàng chỉ ghi nhận tỷ lệ trích lập dự phòng trên lợi nhuận thuần 28,8% (giảm từ 36,4%) nên kết quả lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt trên 8.000 tỷ đồng, vẫn đạt mốc tăng tới 53%,

Tính đến hết ngày cuối cùng quý II năm 2018, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ghi nhận tổng tài sản so với hồi đầu năm giảm 5,6% – tương ứng đạt 977.681 tỷ đồng. Như đã nói ở trên, tổng tài sản kỳ này giảm nhẹ là do do giảm tiền gửi tại NHNN và giảm các khoản cho vay cũng như các khoản tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác.

Dư nợ tín dụng của Vietcombank sau 6 tháng đầu năm 2016 tăng 11,5% – tương ứng hiện ở mức 606.052 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ nợ xấu 1,15% với kết quả nợ xấu ghi nhận quý II ở mức 6.982 tỷ đồng, Đây là mwusc nợ xấu tương đương trong hệ thống ngân hàng thuộc hàng thấp nhất .

Về cơ cấu nguồn vốn tại Vietcombank, đến hết ngày 30/6, ngân hàng ghi nhận vốn chủ sở hữu tăng 11,5% so với hồi đầu năm – ở mức 58.603 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tiền gửi khách hàng tăng 7,9% – tương ứng với kết quả ghi nhận đạt mức 764.496 tỷ đồng, ; trong đó tiền gửi không kỳ hạn chiếm tới 28%

về các hoạt động khác, Ngân hàng cũng tiết lộ nửa đầu năm 2018 đã chi tới 3.538 tỷ đồng, để chi lương và phụ cấp cho nhân viên với số lượng nhân viên làm việc tại ngân hàng này bình quân 6 tháng đầu năm lfa 16.600 người, như vậy trung bình mỗi nhân viên làm việc tại Vietcombank bình quân mỗi tháng được nhận 35.5 triệu đồng lương và phụ cấp.

Ngân hàng kết thúc nửa đầu năm 2018 với kết quả lợi nhuận trước thuế tăng trưởng mạnh mẽ – so với cùng kỳ năm 2017 tăng trưởng tới 53% – tương ứng kết quả ghi nhận đạt 8.016 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kỳ này Ngân hàng ghi nhận chỉ tiêu Tổng tài sản tuột mốc 1 triệu tỷ đồng, chủ yếu do giảm cho vay liên ngân hàng và các khoản tiền gửi, cũng như do giảm tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước.

Theo báo cáo tài chính quý II năm 2018, Vietcombank ghi nhận lãi trước thuế tăng trưởng ấn tượng với kết quả ghi nhận đạt 8.016 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm ngoái tăng tới 53%. Nguyên nhân khiến kết quả lợi nhuận kỳ này ghi nhận tăng trưởng đột bến là do hoạt động tín dụng – đầu tư với giá trị đem về đạt ngưỡng 12.997 tỷ đồng – so với quý II năm ngoái – tăng tới 19%.

Trong khi đó, ở chiều đối lập, lãi thuần từ hoạt động ngoại hối giảm nhẹ 2,3% – đạt 1.039 tỷ đồng, tuy nhiên hầu hết các mảng khác đều có kết quả tăng trưởng khá tích cực, cụ thể: hoạt động dịch vụ có kết quả lãi thuần đạt 1.732 tỷ đồng, so với quý II năm ngoái tăng 32%; lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh tăng trưởng ấn tượng hơn cả với tỷ lệ đạt mốc 91% so với cùng kỳ năm ngoái – tương ứng với kết quả đạt 486 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vietcombank cũng có thu nhập khác đến từ hoàn nhập dự phòng đem về giá trị cao gấp 2,6 lần so 6 tháng đầu năm 2017 – đạt tới 2.382 tỷ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm 2018, Ngân hàng Vietcombank ghi nhận lợi nhuận thuần tăng trưởng 36% so với cùng kỳ năm ngoái – đạt 11.252 tỷ đồng. Tuy nhiên, Kỳ này ngân hàng chỉ ghi nhận tỷ lệ trích lập dự phòng trên lợi nhuận thuần 28,8% (giảm từ 36,4%) nên kết quả lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt trên 8.000 tỷ đồng, vẫn đạt mốc tăng tới 53%,

Tính đến hết ngày cuối cùng quý II năm 2018, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ghi nhận tổng tài sản so với hồi đầu năm giảm 5,6% – tương ứng đạt 977.681 tỷ đồng. Như đã nói ở trên, tổng tài sản kỳ này giảm nhẹ là do do giảm tiền gửi tại NHNN và giảm các khoản cho vay cũng như các khoản tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác.

Dư nợ tín dụng của Vietcombank sau 6 tháng đầu năm 2016 tăng 11,5% – tương ứng hiện ở mức 606.052 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ nợ xấu 1,15% với kết quả nợ xấu ghi nhận quý II ở mức 6.982 tỷ đồng, Đây là mức nợ xấu tương đương trong hệ thống ngân hàng thuộc hàng thấp nhất .

Về cơ cấu nguồn vốn tại Vietcombank, đến hết ngày 30/6, ngân hàng ghi nhận vốn chủ sở hữu tăng 11,5% so với hồi đầu năm – ở mức 58.603 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tiền gửi khách hàng tăng 7,9% – tương ứng với kết quả ghi nhận đạt mức 764.496 tỷ đồng, ; trong đó tiền gửi không kỳ hạn chiếm tới 28%

Xem thêm:>> Khởi tố nguyên thủ quỹ ngân hàng VIB tù chung thân

về các hoạt động khác, Ngân hàng cũng tiết lộ nửa đầu năm 2018 đã chi tới 3.538 tỷ đồng, để chi lương và phụ cấp cho nhân viên với số lượng nhân viên làm việc tại ngân hàng này bình quân 6 tháng đầu năm lfa 16.600 người, như vậy trung bình mỗi nhân viên làm việc tại Vietcombank bình quân mỗi tháng được nhận 35.5 triệu đồng lương và phụ cấp.