ACB trở thành ngân hàng thứ bảy đạt tiêu chuẩn Basel II tại Việt Nam

Ngân hàng thương mại châu Á (ACB) đã trở thành ngân hàng thứ bảy tại Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn Basel II, theo phiên bản thứ hai của Hiệp định Basel.

Cuối tuần trước, ngân hàng này đã chính thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước) chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn Basel II, nâng số lượng ngân hàng Việt Nam đạt các chỉ tiêu toàn cầu trước thời hạn của Ngân hàng Nhà nước lên 7.

ngân hàng acb

Theo Ngân hàng Nhà nước, tất cả các hoạt động của ACB đã bắt đầu tuân theo Thông tư 41/2016-TT / NNNN quy định việc áp dụng tiêu chuẩn Basel II kể từ tháng này.

Basel II là các khuyến nghị về luật và quy định ngân hàng do Ủy ban Basel ban hành về giám sát ngân hàng. Basel II bao gồm các yêu cầu về vốn tối thiểu, đánh giá giám sát và kỷ luật thị trường, nhằm mục đích tăng cường cạnh tranh và minh bạch trong hệ thống ngân hàng và làm cho các ngân hàng chống lại sự thay đổi của thị trường.

Cho đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt bảy trong số hơn 30 ngân hàng địa phương để áp dụng tiêu chuẩn Basel II, đó là VietBank, VIB, OCB, MBBank, TPBank, VPBank và ACB. Tin tức Việt Nam đưa tin.

Với việc áp dụng Basel II trước thời hạn của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng sẽ được Ngân hàng Nhà nước ưu tiên trong việc đạt giới hạn tăng trưởng tín dụng cao hơn trong năm nay. Theo quy định hiện hành, Ngân hàng Nhà nước đặt ra giới hạn tăng trưởng tín dụng cho cả năm cho mỗi ngân hàng để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng trong năm và tất cả các ngân hàng địa phương dự kiến ​​sẽ có giới hạn tăng trưởng tín dụng cao vì thu nhập của họ vẫn chủ yếu phụ thuộc về cho vay.

Ông Đặng Khắc Vy , Chủ tịch Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) cho biết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 rằng, VIB dự kiến ​​Ngân hàng Nhà nước sẽ phê duyệt đề xuất tăng trưởng tín dụng 35% vào năm 2019 vì đây là một trong những ngân hàng đầu tiên đáp ứng tiêu chuẩn Basel II của ngân hàng trung ương.

MBBank và TPBank cũng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao 20% trong năm nay và đang chờ phê duyệt từ ngân hàng trung ương. Đối với MBBank, những người trong ngành dự báo ngân hàng sau đó có thể yêu cầu gia hạn thêm để tăng giới hạn tăng trưởng tín dụng lên 30% trong năm nay.

Trong khi đó, các mục tiêu tăng trưởng tín dụng được đặt ra tại các ngân hàng khác, chưa đạt tiêu chuẩn Basel II, sẽ thấp hơn. Chẳng hạn, TechBank muốn tăng trưởng tín dụng là 13% trong khi con số của Ngân hàng Kiên Long là 15%.