4 ông lớn ngân hàng nhà nước đòi tăng phí ATM trong khi vẫn đang lãi nghìn tỷ? (phần 2)

Soi báo cáo tài chính các ngân hàng lớn, nguồn thu vẫn tăng đều đều, thậm chí có kết quả tăng trưởng mạnh về hoạt động dịch vụ nhưng vẫn tham vọng tăng dịch vụ nhằm “tận thu”?

ngân hàngNăm 2017, Ngân hàng BIDV công bố báo cáo thường niên , dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng này so với năm 2016 gấp đôi với con số là 41 triệu giao dịch. Tổng lượt khách hàng đăng ký mới dịch vụ ngân hàng điện tử đạt trên 2 triệu lượt trong riêng năm 2017.

Hiện nay, ông lớn BIDV vẫn chiếm tới 11,5% thị phần thẻ và nằm trong top 4 ngân hàng có tổng lượng phát hành thẻ lớn nhất Việt Nam với tổng số lượng thẻ phát hành đạt trên 12,9 triệu thẻ, so với năm trước, phí dịch vụ thẻ BIDV thu về tăng 15,4% .

Trong khi đó, theo báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV, riêng hoạt động dịch vụ đem về 3.950 tỷ đồng trong năm 2017, trong khi đó chi phí hoạt động chiếm chưa tới một nửa với 1.510 tỷ đồng, Như vậy hoạt động này đem về kết quả lãi thuần là 2.439 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hiện nay BIDV có số lượng giao dịch bình quân đạt 7,5 triệu giao dịch/ngày, với khoảng 9 triệu khách hàng BIDV hiện đang quản lý; tương ứng với 9 triệu tài khoản tiền gửi, tiền vay. Theo đó, dịch vụ đem nguồn thu không hề nhỏ cho BIDV.

Thế nhưng, các ngân hàng vẫn cho rằng mảng ATM đang bị lỗ lớn vì các chi phí như chi phí bảo trì, bảo dưỡng cho một giao dịch tại ATM đang là 7.000 đến 10.000 đồng.

Thử tính toán, với 41 triệu giao dịch ngân hàng điện tử của BIDV năm 2017, giả sử toàn bộ là giao dịch tại ATM, tính theo chi phí 10.000 đồng/giao dịch ngân hàng phải chi trả riêng cho ATM tổng chi phí là 410 tỷ đồng/năm.

Tính đến cuối năm 2017, BIDV có 1.825 ATM và trên 41.000 máy POS. Theo tính toán của các chuyên gia thẻ, một buồng ATM tốn 500 triệu – 700 triệu đồng đầu tư, khấu hao mỗi năm 100 – 140 triệu đồng trong 5 năm các ngân hàng không lỗ từ giao dịch thẻ ATM.

Theo báo cáo hoạt động thẻ tại Vietcombank năm 2017, ngân hàng tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường về mảng này với doanh số đạt được năm 2016 đạt mốc tăng trưởng 31,67% so với năm 2016.

Về mảng thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank cũng đạt kết quả rất tích cực với mức tăng trưởng 1,35% lượng thẻ phát hành mới so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là Doanh số sử dụng thẻ so với cùng kỳ tăng 24,18% . Dịch vụ SMS chủ động tăng trưởng 135% và tăng tới 123% ở dịch vụ Online Banking

Cách ngân hàng Việt Năm tăng nguồn thu từ dịch vụ – Tăng phí

Sự kiện trong tháng 7, 4 ngân hàng nhà nước lớn của Việt Nam đồng loạt tăng phí dịch vụ với chủ yếu là phí ATM bị “chĩa mũi nhọn” đầu tiên, thực tế nhiều chuyên gia cho rằng việc tăng phí dịch vụ ATM là chua cần thiết, do đó ngay lập tức Ngân hàng Nhà Nước đã chặn lại.

Tuy nhiên, thực tế nguồn thu từi hoạt động dịch vụ thẻ của các ông lớn ngân hàng vẫn đang có mức tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều năm qua với giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

“Soi” báo cáo tình hình hoạt động của cả 3 ông lớn ngân hàng nhà nước thì hiện nay Vietcombank vẫn đang dẫn đầu về tốc độ tăng tưởng cũng như dẫn đầu về “độ lớn” từ nguồn thu lãi hoạt động dịch vụ (theo báo cáo tài chính riêng lẻ công khai)

ngân hàng

Cụ thể, theo báo cáo tài chính nửa đầu năm 2018, Ngân hàng Vietcombank ghi nhạn lãi từ dịch vụ với con số đạt 1.595 tỷ đồng, so với kết quả cùng kỳ năm ngoái tăng tới 30%, nguồn thu này trong tỷ trọng lãi của Ngân hàng hiện đang chiếm tới 8,5% trong 18.738 tỷ đồng. Bên cạnh đó, sau khi trừ chi phí mảng này chiếm tới 14,5% lãi trước dự phòng rủi ro.

Xem thêm:>> 4 ông lớn ngân hàng nhà nước đòi tăng phí ATM trong khi vẫn đang lãi nghìn tỷ? (phần 3)

Lãi đến từ hoạt động này nửa đầu năm 2018 thậm chí còn tăng cao hơn so với mức tăng của kết quả ghi nhận cả năm 2017 và so với cả năm 2016 tăng tới 18,3%. Trong cơ cấu tổng thu nhập lãi của ngân hàng chiếm 8,2% ( tổng thu nhập lãi Vietcombank là 28.859 tỷ đồng) , trong cơ cấu lãi trước dự phòng chiếm tới 14%