30/4 là hạn cuối quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020, giảm 30% thuế với doanh nghiệp doanh thu dưới 200 tỷ đồng

30/4 là hạn cuối quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020, giảm 30% thuế với doanh nghiệp doanh thu dưới 200 tỷ đồng - Ảnh 1.

Thời điểm này đang bước vào những ngày cuối cùng tổ chức, doanh nghiệp phải hoàn tất nộp báo cáo thuế và các cá nhân uỷ quyền hoặc tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Luật Quản lý thuế 2019 đã có hiệu lực từ 1/7/2020, trong đó có nhiều điểm mới, thay đổi tác động đến kỳ quyết toán thuế 2020, nhiều quyền mới được bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế như: Được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số tiền thuế không được hoàn; được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử mà mình đã gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và pháp luật về giao dịch điện tử…

Đối với quyết toán thuế TNCN, còn một số điểm thay đổi so với kỳ quyết toán thuế năm trước rất đáng lưu ý

THỜI HẠN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN LÀ 30/4/2021

Cụ thể, về thời hạn nộp hồ sơ QTT TNCN, Luật Quản lý thuế số 38 cho phép nộp hồ sơ QTT chậm nhất là ngày 30/4 đối với hồ sơ QTT TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế, thay vì ngày 31/3 (Luật Quản lý thuế 2006). Như vậy, thời gian được kéo dài thêm 1 tháng cho cá nhân quyết toán thuế.

Riêng đối với tổ chức chi trả thu nhập thì thời điểm cuối vẫn là ngày 31/3.

Về hồ sơ QTT thu nhập doanh nghiệp (TNDN), NNT thuộc diện phải khai báo giao dịch liên kết sẽ thực hiện các quy định và mẫu biểu quy định tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

TĂNG MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI NỘP THUẾ

Cụ thể, mức giảm trừ gia cảnh được nâng từ 9 triệu lên mức 11 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ cho người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng/người/tháng lên mức 4,4 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với đó, thời điểm tính giảm trừ gia cảnh mức mới từ áp dụng ngay từ ngày 1/1/2020.

Các trường hợp phải thực hiện quyết toán thuế TNCN bao gồm: có số thuế phải nộp thêm trên 50 nghìn đồng; có số thuế nộp thừa và có đề nghị hoàn thuế. Trường hợp đủ điều kiện được ủy quyền thì cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán theo quy định.

Như vậy, người có thu nhập dưới 11 triệu đồng/tháng sẽ không phải tạm nộp thuế thu nhập cá nhân hàng tháng.

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x  Thuế suất.

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ = [Tổng thu nhập – các khoản được miễn thuế] – [11.000.000 + (4.400.000 x Số người phụ thuộc) + các khoản bảo hiểm bắt buộc (nếu có) + bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (nếu có) + đóng quỹ hưu trí tự nguyện (nếu có) + các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo] .

Ví dụ: Ông V thu nhập 25 triệu đồng/ tháng và có 2 người phụ thuộc.

Cách tính thuế phải nộp sẽ là:

25.000.000 –  11.000.000 – (4.400.000 * 2) = 5.200.000 (đồng).

Số thuế phải nộp là: 5.200.000 * 5% = 260.000 (đồng).

3 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Có 3 trường hợp được ủy quyền gồm:

– Cá nhân có thu nhập duy nhất một nơi theo hợp đồng lao động

– Cá nhân có thu nhập một nơi theo hợp đồng lao động, đồng thời có thu nhập vãng lai tại các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%.

– Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng hệ thống thì cá nhân được ủy quyền cho tổ chức mới.

GIẢM 30% THUẾ TNDN PHẢI NỘP VỚI DOANH NGHIỆP CÓ DOANH THU NĂM 2020 KHÔNG QUÁ 200 TỶ ĐỒNG

Về chính sách thuế TNDN, năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 triển khai Nghị quyết của Quốc hội về hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với đại dịch COVID-19, quy định về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Theo đó,  NNT được giảm  30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 đối với trường hợp NNT có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Liên quan đến hồ sơ QTT thuế TNDN, NNT thuộc diện phải khai báo giao dịch liên kết sẽ thực hiện các quy định và mẫu biểu quy định tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

THỰC HIỆN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ ONLINE

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, năm nay, ngoài việc khuyến khích người dân kê khai và quyết toán thuế trực tuyến, Tổng cục Thuế còn tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến QTT trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế (http://gdt.gov.vn).

Theo đó, trong trường hợp NNT chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì khai qua ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) rồi nộp hồ sơ giấy qua đường bưu điện sau khi đã gửi dữ liệu trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế ( http://thuedientu.gdt.gov.vn ).

Trường hợp đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì cá nhân có thể khai trực tuyến tại trang https://thuedientu.gdt.gov.vn , mục dành cho phân hệ cá nhân; hoặc khai qua ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK). Sau đó nộp hồ sơ theo phương thức điện tử mà không phải nộp hồ sơ giấy.

Theo Tuấn Việt

Bizlive

Link bài viết gốc Copy link https://cafef.vn/30-4-la-han-cuoi-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-2020-giam-30-thue-voi-doanh-nghiep-doanh-thu-duoi-200-ty-dong-20210327195742236.chn